Održan sastanak s predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Održan sastanak s predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Općinska načelnica Nada Ćulap održala je danas u Uredu načelnice radni sastanak s predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktorom Željkom Obradovićem i pomoćnikom direktora Seadom Hadžićem. Sastanku je prisustvovala i načelnica Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina Jasminka Kovačević.

Na sastanku se razgovaralo o nizu projekta iz sektora zemljišne administracije koji se realiziraju u našoj općini: projekt usuglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, uspostava adresnog registra, registra komunalnih instalacija i registra cijena, kao i uspostava digitalnog arhiva.

Razgovarano je također o mogućnostima nastavka ranije započetog projekta komasacije na području općine, sukladno Zakonu o komasaciji Federacije BiH.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480