EUFOR - Tim za promatranje i vezu posjetio Općinu

EUFOR - Tim za promatranje i vezu  posjetio Općinu

Peter Mock iz Tima za promatranje i vezu (Liaison and Observation Teams - LOT) EUFOR - LOT HOUSE Brčko, inače pripadnik Oružanih snaga Austrije, posjetio je danas u sklopu svojih redovitih aktivnosti Općinu Odžak, gdje se u Uredu načelnice susreo s općinskom načelnicom Nadom Ćulap i predsjedateljicom Općinskog vijeća Nasihom Torić.

Prva je to posjeta ovog Tima nakon redovite šestomjesečne rotacije vojnika austrijskog kontingenta iz sastava EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se razgovaralo o skorašnjem otvaranju graničnog prijelaza Svilaj, radu Općinskog vijeća, sigurnosnoj situaciji na području općine, međunacionalnim odnosima, te drugim aktualnim pitanjima.

Ispis