Poziv za sudjelovanje na javnom natječaju za izradu prijedloga grba i zastave Općine Odžak

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog natječaja za izradu prijedloga grba i zastave općine Odžak broj 01-01-103/19 od 7.10.2019.godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

P O Z I V ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NATJEČAJU

ZA IZRADU PRIJEDLOGA GRBA I ZASTAVE OPĆINE ODŽAK

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju na natječaju za izradu prijedloga rješenja grba i zastave općine Odžak.

Predmet natječaja je izbor najboljeg prijedloga rješenja grba i zastave općine Odžak.

Poziv možete preuzeti OVDJE: pdf

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480