JAVNI POZIV

Na temelju članka 72. Zakona o prostornom uređenju i  građenju Županije Posavske ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj:  06/16 i 10/19 ), članka 4. stavak 2.  Pravilnika o načinu imenovanja i radu povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj:  09/18 ), članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“, broj: 02/09), te na temelju prijedloga Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina općine Odžak, općinski načelnik Općine Odžak  raspisuje:

                                                                                           JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti

 Tekst javnog poziva možete pogledati OVDJE :pdf

 

Ispis