Održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj

U prostorijama Općine Odžak, 23.svibnja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa i identificiranja zajedničkih aktivnosti u narednom periodu. Općina Odžak je odabrana kao jedna od četiri dodatne jedinice lokalne samouprave koje će biti direktno potpomognute kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH.

Odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave se vršio u skladu s kriterijima definiranim u projektnom dokumentu, uključujući strateški pristup aktivnom integriranju dijaspore u planiranje i unapređenje lokalnog razvoja jedinica lokalne samouprave, ekonomski potencijal, te „migracijski saldo“ potencijalnih partnerskih jedinica lokalne samouprave.

 

Tijekom sastanka, predstavnici D4D projektnog tima su prezentirali aktivnosti koje su planirane u okviru partnerstva s Općinom Odžak, kao što su tehnička pomoć na uvrštavanju koncepta migracija i razvoja u strateške dokumente, uspostavljanje i jačanje kapaciteta kontakt osoba za dijasporu, te konkretna podrška za privlačenje investicija i kreiranje novih radnih mjesta. Nadalje, planirano je da projekt podrži Općinu Odžak u nastojanjima da identificiraju, iniciraju i povežu se s dijasporom kroz inovativne pristupe, alate i komunikacijske kanale. Osim toga, projekt će ponuditi tehničku podršku i poticajna sredstva (tzv. seed funding) za operacionalizaciju prioriteta koji proizilaze iz strateškog dokumenta. Fokus će biti na poticanju investicija dijaspore ili doprinosu lokalnom razvoju, očuvanju i otvaranju radnih mjesta, kao i inicijativama za teritorijalnu suradnju po pitanjima dijaspore između partnerskih lokalnih samouprava i relevantnih aktera s lokacija u zemljama odredišta s najvećom koncentracijom dijaspore.

 

Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da s građanima i gospodarstvenicima iz dijaspore rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480