Tematska sjednica Općinskog vijeća

Tematska sjednica Općinskog vijeća

Iako se pozivu na danas sazvanu Tematsku sjednicu Općinskog vijeća nije odazvalo 13 vijećnika, na inzistiranje nazočnih vijećnika, iako bez potrebnog kvoruma, održana je rasprava o problemu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak.

U raspravi su sudjelovali predsjedatelj Općinskog vijeća Zlatko Mujkanović, općinski vijećnici, općinska načelnica Nada Ćulap, te predstavnici poljoprivrednih proizvođača.

Zajednički zaključak ovih diskusija je da je izrađeni Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu u Županiji Posavskoj, koji je upućen na izglasavanje u Skupštinu, u suprotnosti sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o lokalnoj samoupravi Županije Posavske i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Općina Odžak je kroz ovaj period dva puta provela proceduru izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine, na što je uskraćena suglasnost županijskog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480