Zakazana XI. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana XI. sjednica Općinskog vijeća

Predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić sazvala je XI. redovnu sjednicu općinskog vijeća. Sjednica će se održati u utorak, 12. 4. 2022. godine, u Velikoj sali Gradske vijećnice, s početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. - 31. 12. 2021. godine;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve za period 1. 1. - 31. 12. 2021. godine;
3. Prijedlog Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak;
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora;
5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacijskog plana užeg urbanog prostora općine Odžak, III. faza (prezentacija);
7. Prijedlog Odluke o provodenju izmjene Regulacijskog plana uzeg urbanog prostora općine Odžak, III. faza;
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu sa financijskim izvjescem Doma zdravlja Odžak za 2021. godinu;
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana i programa rada sa financijskim planom Doma zdravlja za 2022. godinu;
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Odžaku za 2021. godinu sa programskim orijentacijama za 2022. godinu;
11. Vijećnička pitanja.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480