Najava X. redovite sjednice Općinskog vijeća

Najava X. redovite sjednice Općinskog vijeća

Predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić sazvala je za srijedu, 23. 3. 2022. godine, X. redovitu sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u Velikoj sali Gradske vijećnice s početkom u 10:00 sati, a predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Općine Odžak za 2022. godinu,

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Odžak za 2022. godinu,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Operativnog proračunskog kalendara za izradu i donošenje Proračuna Općine Odžak za 2023. godinu i Dokumenta okvirnog Proračuna Općine Odžak za period 2023. - 2025. godine,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Odžak,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nacrta Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak,

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak i Nadzornog odbora JP Komunalac d. o. o. Odžak,

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika iz općine Odžak za člana Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje procedure Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak i Nadzornog odbora JP Komunalac d. o. o. Odžak,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog Nadzornog odbora JP Komunalac d. o. o. Odžak,

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak,

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak,

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak,

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog upravnog vijeća Radio postaje Odžak,

15. Informacija - Dokument okvirnog Proračuna Općine Odžak za period 2022. - 2024. godine,

16. Vijećnička pitana - aktualni sat.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480