Najava IX. redovite sjednice Općinskog vijeća

Najava IX. redovite sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 28., 61. i 62. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 03/09), predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić sazvala je IX. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Odžak. Sjednica će se održati 1. 2. 2022. (utorak) u Velikoj sali Gradske vijećnice, s početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:


1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program obilježavanja Dana općine Odžak za 2022. godinu,
2. Prijedlog Odluke o proglašenju neradnog dana u općini Odžak,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uspostave katastra komunalnih uređaja za područje općine Odžak,
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti - ovlaštenja direktoru JP „Komunalac“ d.o.o. za potpisivanje sudske nagodbe,
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice ŽP,
7. Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana OIK Odžak,
8. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava na nekretninama,
9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva,
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana užeg urbanog prostora općine Odžak - faza III.,
11. Vijećnička pitanja - aktualni sat.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480