Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja

Na temelju članka 25. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 2/09), Odluke o općinskim priznanjima (Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 1/03) i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o općinskim priznanjima (Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 1/05), Općinsko vijeće Odžak objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak.

U povodu 8. veljače/februara, Dana općine Odžak, pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijedloge za dodjelu priznanja općine Odžak i to:

• Povelja
• Spomen zahvalnica
• Zahvalnica
• Počasni građanin

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća, općinski načelnik, političke stranke, institucije, udruženja građana, mjesni odbori i druge pravne osobe koje imaju sjedište na području općine Odžak.

Općinska priznanja mogu se dodijeliti: pojedincima, poduzećima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za:


- istaknut doprinos u Domovinskom ratu za obranu općine Odžak,
- istaknut doprinos, uložen rad i sredstva u obnovi i izgradnji općine,
- uloženo znanje, zalaganje i rad koji doprinosi ugledu općine,
- moralne vrijednosti koje služe za primjer rada, suradnje, vjerske i nacionalne tolerancije i demokracije.


Prijedlozi za dodjelu priznanja općine Odžak podnose se u pisanom obliku s detaljnim obrazloženjem, sukladno navedenim kriterijima,

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Odžak.

Prijedlozi se podnose neposredno putem općinske šalter-sale ili poštom na adresu:

Općina Odžak - Općinsko vijeće
Povjerenstvo za općinska priznanja
Trg br. 3
76290 Odžak

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480