Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva

Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva

Na osnovu članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 67/21 i 73/21) i članka 1. Odluke o objavljivanju javnog glasa za imenovanje jednog člana općinskog izbornog povjerenstva Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj 10/21), Općinsko vijeće Odžak raspisuje Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva.


Tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480