Održana 6. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 6. redovita sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održalo je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice svoju 6. redovitu sjednicu. Sjednicu je, uz 20 prisutnih vijećnika, vodila Nasiha Torić, predsjedateljica Općinskog vijeća, a prusutvovala je i općinska načelnica Nada Ćulap sa suradnicama, te predstavnici Urbis Centra iz Banja Luke.

Na početku sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili skraćene zapisnike sa 1. tematske, 4. redovite, 5. redovite i 3. izvanredne sjednice.

Za sjednicu je predložen, a zatim većinom glasova prisutnih vijećnika i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja - aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Odžak za period 1. 1. - 30. 6. 2021. godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve za period 1. 1. 2021. - 30. 6. 2021. godine,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Odžaku,
5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine,
6. Prijedlog Odluke o prijenosu prava posjeda i prava vlasništva,
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak,
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Radio postaje Odžak za 2020. godinu,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana i programa rada Radio postaje Odžak za 2021. godinu,
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana Proizvodno-poslovne zone „Svilaj 1“ i „Svilaj 2“ (prezentacija).

Prije 1. točke predstavnici Urbis Centra Banja Luka d.o.o. prezentirali su Nacrt regulacijskog plana proizvodno - poslovne zone "Svilaj 1" i "Svilaj 2".

Sve predložene odluke i zaključci usvojeni su većinom glasova nazočnih vijećnika.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480