Održana 5. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 5. redovita sjednica Općinskog vijeća

Pod predsjedanjem Nasihe Torić u petak je u Velikoj sali Gradske vijećnice održana 5. redovita sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovao 21 vijećnik, te općinska načelnica Nada Ćulap, načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Nihada Bećirbašić, načelnica Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina Jasminka Kovačević, načelnica Službe za gospodarstvo i LER Radinka Dujak, te Županijska pravobraniteljica Anamarija Čolić.

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim i usvojen, sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja - aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2021. godinu za održavanje komunalne infrastrukture,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o odobravanju Programa utroška sredstava ostvarenih temeljem zakupa poljoprivrednog zemljišta iz 2020. godine,
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu bazne stanice,
5. Prijedlog Rješenja o produženju mandata v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Odžak,
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava iz komunalne naknade za 2020.godinu,
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Odžak za 2020. godinu,
8. Informacija o implementaciji projekata iz „Revidirane Strategije razvoja općine Odžak 2016.-2020.“ u 2020. godini i detaljan financijski plan za projekte iz Revidirane Strategije razvoja koji se implementiraju u 2021. godini,
9. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog Općinskog Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti.


Sve predložene odluke usvojene su većinom glasova nazočnih vijećnika.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480