Održana I. tematska sjednica Općinskoj vijeća

Održana I. tematska sjednica Općinskoj vijeća

Danas je u Velikoj sali Gradske vijećnice održana I. tematska sjednica Općinskoj vijeća za koju je predložen dnevni red sa samo jednom točkom: Informacija o radu Doma zdravlja Odžak s financijskim pokazateljima u 2020. godini i planu i programu rada u 2021. godini.

Sjednicu je vodila Nasiha Torić, predsjedateljica Općinskog vijeća, prisustvovao je 21 vijećnik, te općinska načelnica Nada Ćulap, ravnatelj Doma zdravlja Ivan Ivić, predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ivo Jelušić, ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske Josip Vidović i njihovi suradnici.

Nakon rasprave Općinsko vijeće usvojilo je tri zaključka:

1. Budući da su Općina Odžak i Vlada Županije Posavske osigurale financijska sredstva za deblokadu računa Doma zdravlja - Odžak, te da isti može nesmetano nastaviti poslovanje, Općinsko vijeće Odžak poziva djelatnike Doma zdravlja Odžak da odmah prekinu štrajk i  nastave s radom.

2. Traži se od Vlade Županije Posavske i Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske da izmijene Odluku o dodatnim normativnima za ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite u Županiji Posavskoj  i da istom  pojačano prepoznaju primarnu zdravstvenu zaštitu.

3. Zadužuju se upravljačka tijela Doma zdravlja – Odžak da u što kraćem roku,  a najkasnije u roku od 60 dana, sačine plan sanacije problematike Doma zdravlja Odžak, te isti dostave Općinskom vijeću Odžak na razmatranje i odlučivanje.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480