Održana 3. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana 3. redovita sjednica Općinskog vijeća

Pod predsjedanjem Nasihe Torić danas je u Velikoj sali Gradske vijećnice održana 3. redovita sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo 22 vijećnika, te općinska načelnica Nada Ćulap i načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Nihada Bećirbašić.

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim i usvojen, sljedeći dnevni red:


1. Vijećnička pitanja - aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020. godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve za period 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020. godine,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. 2021.-31. 3. 2021. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2020. godinu,
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Općinske načelnice i općinskih službi za 2021. godinu,
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana održavanja lokalnih cesta (LC) i nerazvrstanih cesta na području općine Odžak u 2021. godini,
8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja,   
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju kapele na pravoslavnom groblju u k.o. Gornji Svilaj,
10. Prijedlog Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Općine Odžak za 2021. godinu,
11. Prijedlog Odluke o donošenju mreže osnovnih škola i područnih odjela za područje općine Odžak,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak,
13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava suvlasništva.


Sve predložene odluke usvojene su većinom glasova nazočnih vijećnika

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480