Održana je 18.redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak

Danas 03.02.2020.godine (ponedjeljak) održana je 18.redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak, sjednicu je vodila novizabrana predsjednica Općinskog vijeća, Nasiha Torić, pored predsjednice sjednici je prisustvovalo 19.Općinskih vijećnika od ukupno 25. koliko broji Općinsko vijeće.

Na sjednici je prisustvovao i načelnik Općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, zastupnik u Skupštini ŽP Ilija Ilić,te predstavnik lokalne radio postaje Odžak.

Na samom početku sjednice usvojen je Dnevni red sa jednom uvrštenom točkom aktualni sat, nakon toga prešlo se na  razmatranje točaka Dnevnog reda. Prva točka Dnevnog reda na današnjoj sjednici Općinskog vijeća je Odluka o dodjeli općinskih priznanja koja  nije dobila potrebnu većinu i nije ni usvojena.

Usvojena je  Odluka o davanju suglasnosti na Program obilježavanja Dana općine Odžak za 2020.godinu, kao i  Odluka o proglašenju neradnog dana u općini Odžak sa većinom  glasova Vijećnika u Općinskom vijeću.

Pod točkom aktualni sat je postavljeno pitanje od strane vijećnika Jure Udovčića, a vezano za numeriranje kuća, odgovor je usmeno dala načelnica Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina, Jasminka Kovačević.


Ispis   E-mail