Poziv na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru

Poziv na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru

Pozivamo sve zainteresirane građane, uključujući predstavnike zajednica etažnih vlasnika i pružatelje usluga, na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru, koja će se održati u utorak 28. 11. 2023. godine u 14:00 sati u Velikoj sali Gradske vijećnice, u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Dekarbonizacija stambenog sektora (Residential) koji financira Švedska.

Naša općina se ponosno ubraja među 36 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje su potpisale Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, kao i usvojile Akcijske planove održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Ovaj strateški dokument postavlja temelje za mjere koje je potrebno poduzeti kako bismo ublažili i prilagodili se klimatskim promjenama, s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine. Jedna od utvrđenih mjera je smanjenje potrošnje energije, upotrebom obnovljivih izvora i/ili energetskom efikasnošću.

S obzirom na to da je stambeni sektor jedan od najvećih potrošača energije, projekt Residential će do kraja ove godine izraditi detaljne studije energetske efikasnosti i financijske mehanizme za svih 36 SECAP općina/gradova, koje će pružiti uvid u stanje stambenog sektora i identifikaciju potencijalnih poboljšanja u ovim lokalnim jedinicama.

Na info sesiji će biti predstavljeni rezultati studija zajedno s financijskim mehanizmima razvijenim za našu općinu unutar ovog projekta. Cilj nam je zajedno stvoriti povoljne okvire za investicije u energetsku efikasnost stambenih objekata. Također ćemo istaknuti brojne prednosti energetske efikasnosti, kako za domaćinstva, tako i za zajednicu u cjelini, uključujući očuvanje okoliša, poboljšanje zdravlja, smanjenje potrošnje energije, ostvarivanje ušteda i otvaranje zelenih radnih mjesta.

Pozivamo sve građane/ke, kao i druge zainteresirane, uključujući predstavnike zajednica etažnih vlasnika i pružatelje usluga, da iskoriste ovu priliku i svojim prisustvom doprinesu oblikovanju budućih aktivnosti i prioriteta za izgradnju održivijeg stambenog sektora.


Više informacija o projektu možete dobiti na sljedećoj poveznici:

Dekarbonizacija stambenog sektora (Residential)

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480