Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom obilježavanja Dana općine Odžak, 8. 2. 2023. godine, a temeljem članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06, 51/09) i članka 25. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“,br. 2/09), Općinsko vijeće Odžak je na svojoj XV. redovitoj sjednici održanoj dana 24. 1. 2023. godine donijelo Odluku o proglašenju neradnog dana u općini Odžak.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480