Obavijest o popisu poljoprivrede

Obavijest o popisu poljoprivrede

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se, na temelju Zakona o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 9/22), u periodu od 15. 10. do 30. 10. 2022. godine, na teritoriji općine Odžak, provesti pilot popis poljoprivrede.

Anketiranje domaćinstava na terenu provodit će anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku na uzorkom izabranim domaćinstvima.

Pilot popis poljoprivrede je uobičajena aktivnost koja prethodi sveobuhvatnom popisu koji je planiran u 2023. godini.

Federalni zavod za statistiku unaprijed se zahvaljuje za puno razumijevanje i kooperativnost u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi. Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480