Obavijest o provođenju ankete Godišnje istraživanje Farmi 2021

Obavijest o provođenju ankete Godišnje istraživanje Farmi 2021

Federalni zavod za statistiku obavještava da će, na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 63/03 i 9/09) i u skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, na prostoru naše općine u periodu 1. 12. do 15. 12. 2021. godine provesti anketu Godišnje istraživanje farmi 2021 (GIF).

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima.

GIF-om 2021. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja). Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku.

Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Federalni zavod za statistiku zamoljava za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Ispis