Obavijest o provođenju Ankete o radnoj snazi (ARS 2021)

Obavijest o provođenju Ankete o radnoj snazi (ARS 2021)

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se na teritoriji naše općine Anketa o radnoj snazi u 2021. godini provoditi kontinuirano tijekom cijele godine u skladu s Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2021. godinu.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim kućanstvima na području vaše općine.

Temeljni cilj Ankete o radnoj snazi je dobivanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, sukladno odredbama Zakona o statistici Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.


Ispis   E-mail