Obavijest - Anketa Godišnje istraživanje farmi 2020. (GIF)

Obavijest - Anketa Godišnje istraživanje farmi 2020. (GIF)

Federalni zavod za statistiku dostavio je Obavijest o provođenju Ankete Godišnje istraživanje farmi 2020. (GIF). Sadržaj Obavijesti prenosimo u cijelosti:

Na temelju Zakona o statistici u Federaciji BiH ("Službene novine FederacijeBiH" broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da će se u periodu od 1. 12. do 15. 12. 2020. godine, na teritoriji Vaše općine provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2020. (GIF).

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području Vaše općine. GIF-om 2020. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku.

Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.


Ispis   E-mail