Obavijest o anketi

Obavijest o anketi

Federalni zavod za statistiku će, počevši od 1. 11 .2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta "Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak" na teritoriji Federacije BiH, provesti peti val anketiranja kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

U našoj općini anketiranje će se raditi u dijelovima naseljenog mjesta Odžak.

Obavijest Federalnog zavoda za statistiku

 


Ispis   E-mail