Naredba i Preporuka od 7. 8. 2020. godine

Naredba i Preporuka od 7. 8. 2020. godine

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom ( COVID-19 ), na 31. sjednici održanoj dana 7. 8. 2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) podržao je Naredbu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4486/20 od 6. 8. 2020. godine, kao i Preporuku broj: 01-33-4487/20 od  6. 8. 2020. godine.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480