Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Općina Odžak objavljuje Informaciju da, u skladu sa članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: "Izrada i tiskanje rješenja za komunalnu naknadu", od ovlaštenog poštanskog operatera za vršenje rezervisanih poštanskih usluga (član 24. Zakona o poštama BiH i član 9. Zakon o poštanskom prometu Federacije BiH).


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480