Prijave za procjenu i obračun šteta od prirodne nepogode - suše

Prijave za procjenu i obračun šteta od prirodne nepogode - suše

S obzirom na to da je donesena Odluka o proglašenju prirodne i druge nepogode - suše na području općine Odžak, pozivamo mjesno stanovništvo i gospodarske subjekte koji se bave poljoprivrednom djelatnošću na području općine Odžak, da se prijave Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda, kako bi se izvršio popis i utvrđivanje šteta prouzročenih dugotrajnim sušnim periodom, odnoseći se na umanjen prinos i kvalitetu ratarskih (izuzev ozimih), voćarskih i povrtlarskih kultura, kao i prinosa u pčelarstvu, s bitnim odstupanjem od trogodišnjeg prosjeka.

Prijave za procjenu i obračun šteta od prirodne nepogode - suše na materijalnim dobrima potrebno je podnijeti najkasnije do 31. 10. 2022. godine.

Popis gore navedenih šteta bit će vršen u općinskoj zgradi br. 2 (Marko Kopačević), radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.

Na mjesto popisa obvezno ponijeti osobni dokument (osobna iskaznica).

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480