Izgradnja I. faze kanalizacije u Brodskoj ulici

Izgradnja I. faze kanalizacije u Brodskoj ulici

Nakon provedenog postupka javne nabave i izbora najpovoljnijeg ponuditelja, te potpisnog ugovora, tvrtka Hidromont d. o. o. iz Srebrenika započela je I. fazu o izgradnje kanalizacije Bukovica (Brodska ulica).

Glavni projekt kanalizacije Bukovica odnosi se na izgradnji primarnog prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u Brodskoj ulici i sporednim ulicama koje gravitiraju istoj. Projektom je predviđena izgradnja kanalizacijskog kolektora ukupne dužine 3 060 metara i dvije crpne stanice.

U ovoj fazi projekta planirana je izgradnja Crpne stanice 1, kojom bi se prikupljena otpadna voda prepumpavala do visine postojećeg okna i potisnog kolektora dužine oko 78 metara (od Crpne stanice 1 do postojećeg okna), a što je i definirano potpisanim ugovorom između Općine Odžak kao naručitelja i tvrtke Hidromont kao izvođača radova.

Ukupna vrijednost ovih radova je 210 333,24 KM, s PDV-om, a sredstva su osigurana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršit će Oliver Grgurević, dipl. ing. građ. i Edhem Džananović, dipl. ing. građ., ovlašteni Rješenjem Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo.

Rok za završetak ovih radova, prema potpisanom ugovoru, je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480