Potpisan Ugovor izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2021. godinu

Potpisan Ugovor  izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2021. godinu

Općinska načelnica Nada Ćulap prisustvovala je danas u Maloj sali Općine potpisivanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Odžak za 2021. godinu između Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i odabranog ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke.

Nakon okončanja postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama u BiH, te isteka roka za upućivanje eventualnih žalbi na sam postupak i odabir najpovoljnijeg ponuđača, Ugovor je dodijeljen poduzeću Roading d. o. o. iz Gračanice.

Ugovor o izvođenju radova potpisali su: Anes Osmanović, ministar prometa, veza i zaštite okoliša u Vladi ŽP i Sabit Korić, direktor poduzeća Roading d. o. o. Gračanica.

Ispis