Zagovaranje mentalnog zdravlja u zajednici

Zagovaranje mentalnog zdravlja u zajednici

Općinska načelnica posjetila je jučer, povodom pete obljetnica rada, Centar mentalnog zdravlja Doma zdravlja Odžak i Udrugu korisnika Neuron. Istim povodom Centar je posjetila i direktorica Projekta mentalnog zdravlja u BiH Dženita Hrelja Hasečić sa suradnicima.

Direktorica Projekta mentalnog zdravlja u BiH Dženita Hrelja Hasečić je, kroz razgovor s bivšim ravnateljem dr Antom Majićem i sadašnjim ravnateljem Ivanom Ivićem, razmijenila iskustva i upoznala stanje Centra mentalnog zdravlja nakon pet godina rada, pružajući potporu Udruzi korisnika, kako u svakodnevnom radu tako i kod sanacije dodijeljenog općinskog prostora, zagovarajući istu i kod Općinske načelnice.


Predstavljen je rad prije i poslije rekonstrukcije Centra mentalnog zdravlja i popune tima, korist postojanja takvog servisa u zajednici i potreba održivosti dostupne, kvalitetne, kontinuirane i svrhovite usluge zdravstvene zaštite, čemu u prilog govori akreditacija i certifikacija Centra mentalnog zdravlja, podržana od Projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Iz statističkih podataka Dom zdravlja Odžak, a koje je prezentirala Ana Majić, diplomirana medicinska sestra/ okupacioni terapeut i glavna sestra Doma zdravlja Odžak, u Centru mentalnog zdravlja vidljiv je porast broja korisnika usluga na što osim smanjenja stigme oboljelih od mentalne bolesti ima uticaj i pandemija COVID 19.

Izvještajna godina

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno klijenata

866

2438

3273

3817

4489

Ukupno usluga

2852

61448

5477

7870

8941

Usluge psihologa

70

151

285

1188

1801

Usluge socijalnog radnika

0

0

271

369

1263

Usluge medicinske sestre; med.sestre/Okupacioni terapeut

 

 

3195

5673

5386

Sumiranjem  rezultata rada, nakon edukacije profesionalaca i rekonstrukcije Centra mentalnog zdravlja, usvojene su usluge sestrinske dokumentacije, koordinirane brige, okupacione terapije. Psihološke usluge  i usluge socijalne radnice upotpunile su timski rad što je poboljšalo kvalitetu života, povećalo zadovoljstvo korisnika  i olakšalo oporavak primjenom dostupnih usluga i terapija u Centru mentalnog zdravlja Doma zdravlja Odžak.

Članovi udruge Neuron govorili su o koristi postojanja udruge i važnosti podrške profesionalaca ali i zajednice u liječenju osoba oboljelih od mentalne bolesti i potrebi postojanja sigurnog i adekvatnog prostora za šire djelovanje u zajednici. Svima nedostaju grupe podrške.

Centar mentalnog zdravlja Doma zdravlja Odžak renoviran je i podržan kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji financira Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY.

Ispis