Završena rekonstrukcija propusta Kacević u Potočanima na regionalnoj cesti Odžak - Donji Svilaj

Završena rekonstrukcija propusta Kacević u Potočanima na regionalnoj cesti Odžak - Donji Svilaj

Postavljanjem završnog sloja asfalta završena je rekonstrukcija propusta Kacević u Potočanima na regionalnoj cesti RC 464a Odžak - Donji Svilaj . Izvršena je regulacija korita potoka Kacević i izgrađen novi armirano-betonski most. Radove je izvodilo poduzeće Roading d.o.o. iz Gračanice.

Ovim projektom predviđeno je i presvlačenje oštećenog asfalta u ulici Brodska u Odžaku.

Vrijednost radova je 191.422,00 KM, a kompletna sredstva osigurala je Vlada Županije Posavske iz ovogodišnjih proračunskih sredstava koja su predviđena Planom za sanaciju i rekonstrukciju cesta Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša ŽP.

 


Ispis   E-mail