Nastavak izgradnje kanalizacije u Novom Naselju

Nastavak izgradnje kanalizacije u Novom Naselju

Općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima održao je danas radni sastanak s predstavnicima tvrtke Balegem iz Gradačca. Tema sastanka bila je nastavak izgradnje kanalizacije u Novom Naselju.

Novo Naselje nema organiziran sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Odvodnja se vrši individualno preko septičkih jama. Postojeće stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ne zadovoljava sanitarno - higijenske standarde.

Novoprojektirana fekalna kanalizacijska mreža spaja se u postojeću gradsku kanalizacijsku mrežu Odžaka, približno 450 metara južno od naselja. Preko postojeće kanalizacijske mreže voda iz Novog Naselja otječe na pročistač otpadnih voda u Bosanskoj ulici i nakon obrade ispušta se u rijeku Bosnu.

Izgradnjom Kanala 1 kao dijela kanalskog sustava fekalne kanalizacije od naselja do spoja na postojeću kanalizaciju u Titovoj ulici, ukupne dužine 886 metara, završena je I. faza projekta izgradnje fekalne kanalizacije u Novom Naselju.

Nakon provedenog postupka javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova u II. fazi ovog projekta odabrana je tvrtka Balegem d. o. o. iz Gradačca.

U ovoj fazi projekta izgradnje kanalizacije planirano je izgraditi kanalizacijsku mrežu u naselju, ukupne dužine 1691 metar, te 160 kućnih priključaka ukupne dužine 1280 metara.

Rok za završetak ovih radova je 120 dana.

 


Ispis   E-mail