Potpisan Ugovor o izvođenju radova na cesti Odžak - Donji Svilaj

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na cesti Odžak - Donji Svilaj

U Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji RC 464a Odžak-Donji Svilaj u općini Odžak. Nakon okončanja postupka javne nabavke, ugovor je potpisan s poduzećem „ROADING“ d.o.o. Gračanica.


Vrijednost radova je 191.442,42 KM. Ugovorom su obuhvaćeni radovi na izgradnji propusta „Kacević“ na RC 464a u Potočanina kao i presvlačenje novim asfaltnim slojem dijela RC u naseljenom mjestu Odžak-ulica Brodska, a rok izvođenja radova je 15 radnih dana.


Ugovor o izvođenju radova potpisali su: Anes Osmanović, ministar prometa, veza i zaštite okoliša u Vladi ŽP i Sabit Korić, direktor poduzeća „ROADING“ d.o.o. Gračanica.


"Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2020.godinu na ekonomskom kodu 821600-rekonstrukcija i investicijsko održavanje regionalnih cesta, a realizacija ovog projekta planirana je Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta ministarstva za 2020.godinu" izjavio je ministar Anes Osmanović.

Preuzeto: www.zupanijaposavska.ba


Ispis   E-mail