Kuća Nade: Naš put kroz 20 godina rada

Kuća Nade: Naš put kroz 20 godina rada


Godine 2000. započete su pripreme za osnivanje Udruge građana, roditelja, djece i osoba s poteškoćama u razvoju gdje smo prve dvije godine radili u uredu veličine 3 X 3, u zgradi Crvenog križa i vrtića.


Nakon dvije godine, selimo se u Daščaru, zadržavajući i dalje ured u prostorijama Crvenog križa. Prostora za rad je nedostajalo, ali nije nedostajalo motivacije djelatnika i korisnika da nastave svoj rad na višoj razini, sa  ciljem osnaživanja i poboljšanja njihove kvalitete života.


Svakim danom jačali su nas osmijesi naših korisnika, da ovo što smo pokrenuli nije za zanemariti, te su rasle naše aspiracije da trebamo težiti većim snovima.


Možda smo ponekad bili i nesigurni u sami sebe, ali tu ste uvijek bili vi uz nas, naši sugrađani, predstavnici Općine Odžak, Centra za socijalni rad Odžak, Vlade Županije Posavske, brojni donatori, volonteri, posebno dijaspora i mnogi drugi koji ste prepoznali rad Udruge i njezino zalaganje za našu djecu i mlade.


Bez vaših malih oluja pod našim krilima, a pogotovo potpore Reda Sestara Franjevki, temelja pod našim nogama ne bi bilo. 2005. godine krenuli smo sa sagradnjom Centra te smo od 2008. godine uspješno preselili naš rad u novo okruženje. Našu Udrugu i cijeli njezin prostor ciglu po ciglu sagradili smo svi mi, ali Udrugu ne drže samo cigle, niti prostorije ili zidovi, držite ju svi vi, mali ljudi, donatori,  korisnici, djelatnici, svi vi koji ste nesebično sudjelovali u njezinu nastajanju i koji činite to i dalje.

Naš zajednički cilj uvijek će biti edukacija, rehabilitacija i osnaživanje osoba sa invaliditetom sa naglaskom na njihovo osamostaljivanje i samostalno odlučivanje o bitnim aspektima svoga života. Težimo poticanju i stvaranju kvalitetne podloge u kojem će sve aktivnosti, donošenje bitnih odluka, zakona i akata biti u korist osoba s invaliditetom, a to znači u okvirima socijalnog modela invaliditeta, a ne zastarjelog modela milosrđa i medicinskog modela. Rad na izgradnji  tolerantnijeg  i educiranijeg demokratskog društva, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.


Misija i vizija kao vodilje rada ovog Centra  su planiranje  i realizacija mjera za podršku  i razvoj djece i osoba sa poteškoćama u razvoju, kako bi se maksimalno iskoristili njihovi potencijali i obezbijedila njihova puna integriranost u život obitelji i zajednice, prema njihovim individualnim sposobnostima.
Kroz 20 godina rada, možemo reći da je kroz Udrugu prošlo više od 100 korisnika, danas ih brojimo preko 50.  Naravno osim naših direktnih korisnika tu imamo i njihove obitelji, staratelje, lokalnu zajednicu i tako dalje.


Uspjeli smo osigurati:

- Suvremeni Logopedski kabinet
- Kabinet za muziko terapiju
- Kabinet za sno- zelen terapiju
- Salu za fiziko terapiju
- Prilagođen MontesSori program
- Moderno opremljenu i prilagođenu kuhinju
- Vlastito vozilo za prijevoz korisnika
- Prostor prilagođen za razne vrste radno rekreativnih radionica
- Terapeutsku baštu za hortikulturnu terapiju
- Stambeni prostor za korisnike


Kroz naš poludnevni boravak korisnici sudjeluju u raznim radno kreativnim radionicama, edukacijama i aktivnostima.


U cilju podrške  korisnicima  koji nisu u mogućnosti dolaziti  u dnevni centar zbog starosne dobi ili specifičnog oboljenja, oformili smo bili i tim defektologa i radnog terapeuta koji  jedan put tjedno obilazio te korisnike.


Zahvaljujući Caritasu koji je nabavio naš prvi mini bus, i djeca iz ruralnih dijelova grada su mogla svakodnevno sudjelovati u organiziranim aktivnostima. Kako se broj korisnika povećavao, i zbog godina korištenja, ukazala se potreba  za novim autobusom koji je nabavljen još jednom zahvaljujući donacijama i pomoći posebno iz dijaspore.


Od 2012. godine do 2019. godine radila je Inkluzivna igraonica gdje smo aktivno radili na rušenju predsrasuda među djecom, odgajanjem novih generacija djece i mladih koji će odrastati prema uzorima demokratskog modela. Uključili smo djecu s poteškoćama u razvoju sa djecom bez poteškoća u razvoju, sa njihovim vršnjacima i prijateljima,  sa mogućnošću ravnopravnog učešća u obrazovnim, radnim, rekreativnim, obiteljskim i drugim aktivnostima. Svi ljudi, djeca traže ljubav, toplinu a isto tako znaju da to uzvraćaju drugima, u tim osnovnim i najbitnijim stvarima u životu među djecom nema razlike. Dijete će uvijek traži potvrdu svoje slike o sebi kod osoba u njegovoj okolini, naročito onih koji su za njih značajni, a posebno roditelja, učitelja i vršnjaka. Iz tog razloga je izuzetno važno učiti nove generacije empatiji, poštovanju i važnosti ljudskosti.

Mnoga naša djeca nakon Inkluzivne igraonice svoj su život nastavila kroz različite oblike obrazovanja, ponekad i u drugim mjestima, ali vjerujemo da će se jednog dana kada odrastu prepoznati učinak naše male igraonice kroz njihova razmišljanja i aktivnosti.


Kako smo se mi razvijali i djeca su rasla, ukazala se potreba i za stvaranjem školskog odjeljenja gdje će naši korisnici moći nastaviti svoje obrazovanje. 2017. godine u sklopu Udruge i u suradnji sa Osnovnom školom Vladimira Nazora u Odžaku krenuli smo sa Školskim programom. Održavanjem postojećih i stimulacijom razvijanja preostalih  psihofizičkih sposobnosti djece i osoba s različitim poteškoćama, učestvujemo u procesu prilagođenog obrazovanja, osposobljavanja  za što samostalniji život koji je preduvjet za kvalitetnu socijalizaciju i integraciju osoba s poteškoćama u razvoju.

Naravno tu je možda i jedan od većih pothvata „Stanovanje uz podršku „ koji je započeo još 2014, godine sa idejom i pilot projektom u trajanju od 6 mjeseci, a uspješno je trajno realiziran 2019. godine kada je otvorena stambena jedinica „Skrb izvan vlastite obitelji do deset korisnika“.  Pružamo usluge dnevnog, privremenog i stalnog smještaja za odrasle osobe  koji su ostali bez roditeljske skrbi ili roditelji i staratelji nisu bili u mogućnosti brinuti se za njih osobno.  Trenutno imamo naša 4 stanara koji Udrugu mogu sad zaista nazivati svojim novim obiteljskim domom, kao što je i Udruga već jednom bila privremni dom i sigurno mjesto mnogim osobama koje su izgubile svoj dom u poplavama 2014. godine.

U stambenoj jedinici stavljamo posebno naglasak na osnaživanje za samostalan život, rad na razvoju njihovih sposobnosti do maksimalnog kapaciteta, usvajanjem osnovnih znanja koja su neophodna za svakodnevni život i na taj način jačati ih u obavljanju samostalnih aktivnosti i smanjivati ovisnost o tuđoj pomoći. Naši stanari imaju 24-satnu njegu i potporu asistenata i socijalnog radnika, usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, organiziranog provođenja slobodnog vremena te usluge radno–okupacijskih aktivnosti u sklopu programa i radionica Udruge Kuća Nade.

Kroz dugi niz godina i mi sami, djelatnici Udruge, volonteri, pripravnici, prošli smo kroz razne edukacije, seminare, prezentacije, usavršavanja, širili smo svoju mrežu poznanika, ljudi koji dijele naše interese i ciljeve. Svakog dana borili smo se pa ponekad i sami sa sobom da postanemo što bolji ljudi, što kvalitetniji radnici kako bi smo bili jak glas za one koji ga nemaju, za one koji su prečesto utišani. Naravno, svatko će kroz svoj rad praviti grešku, nismo ni mi izuzetak, ali kroz greške smo učili, postali uporniji i motiviraniji za pokretanje promjene. Našim zalaganjem i često radom do kasnih sati, pisali smo nebrojen broj projekata, aplikacija i uspjeli smo doprinijeti  značajna sredstva i pokrenuti razne akcije i radionice.    

Prostorije se mogu izmjeniti, djelatnici, korisnici i gosti će doći i proći kroz Udrugu, ali svatko ostavlja mali dio sebe, a ti mali dijelovi ruše zidove mržnje u društvu i grade zidove ljubavi, empatije, poštovanja, borbe za jednokost. To su dijelovi ove Udruge, koje sigurni smo da svi koju uđu u naše prostorije iako ih ne mogu dotaknuti, niti ih vidjeti,  mogu ih osjetiti. Kada prođete kroz naša vrata, nestaju sve one razlike koje možda ponekad osjetite u društvu, nije nam bitna boja kože, vjera, nacija niti bilo koja razlika po nekoj osnovi, bitno je biti dobar čovjek sa ljudskošću.

Bez svih vas dragih ljudi i vaših nesebičnih djela, ove priče, svih naših sjećanja, događaja i današnjeg rada, danas ne bi bilo. Obećajemo vam da nećemo nikada stati da se borimo i radimo za društvo u kojem će prihvatljivost, inkluzija, jednakost biti misli vodilje u svim aktivnostima, odnosima s ljudima i gdje će prava osoba s invaliditetom biti potpuno prihvaćena i realizirana.

Hvala Vam svima koji ste uz nas, često možda i fizički tisućama kilometara daleko, ali nebrojeno puta ste dokazali da su vaše misli svakodnevno s nama, posebno u najpotrebnijim situacijama. Hvala našim korisnicima i njihovim obiteljima što ste nam dopustili da budemo dio vaših života, da odrastamo skupa, smijemo se, plačemo i radimo, da se borimo protiv diskriminacije u svakom obliku.

Kroz ovih 20 godina, možemo sa ponosom reći da smo stajali jedni uz druge u ovoj zajedničkoj borbi za njihov kvalitetniji život i možemo reći da je razlika napravljena, ali Vas isto tako molimo da ne stajemo, nego da se ujedinimo još jače, zajedno imamo moć da napravimo razliku.

Ovih 20 godina rada, nisu niti naša sredina niti kraj,nego još uvijek naš početak...

Ispis