OBAVIJEST

Ovim putem Općina Odžak obavještava sve podnositelje prijava na Javni oglas za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled gradevina izgr, adenih na području općine Odžak, broj: 01-02-1074/20 čiji je tekst objavijen na web stranicama Općine Odžak i Vlade Županije Posavske te oglasnim pločama Općine Odžak dana 19. 3. 2020. godine, a Službenom glasilu Županije Posavske dana 20. 3. 2020. godine da se rok za podnošenje prijava na navedeni Javni oglas produžava do 30. 4. 2020. godine.

Obzirorn da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donije1a Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, na temelju koje Županijski stožer civilne zaštite učestalo donosi niz Odluka (naredbi, zapovijedi, uputa) u cilju sprječavanja širenja koronavirusa,a čije mjere mogu potencijalno otežati pribavljanje dokumenata potrebnih za prijavu na gore navedeni Javni og1as, Općina Odžak smatra primjerenim produljiti rok prijave na Javni ogla.s do 30. 4. 2020. godine.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Jakov Ivanković, dipl. oec.


Ispis   E-mail