Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Odžak

Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Odžak

Na temelju odredbi članka 15. stav 1. alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09), i članka 38. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) i članka 5. stav (3) Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora građana, broj: 01-02-1160/24 od 19. 4. 2024., Općinska načelnica objavljuje Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Odžak.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti organizacije civilnog društva, javna poduzeća, javne institucije, privatni poslovni subjekti s prostora općine, profesionalne udruge (udruge poslodavaca, privredne komore, i sl.), udruge i fondacije koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizirane kategorije, kao i građani - aktivisti svih starosnih skupina.

Javni poziv i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećom poveznicama:

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480