Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Komunalac

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Komunalac

Na temelju odredbi članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03, 65/13), članka 25. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj: 2/09) i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj: 8/13, 3/15 i 10/15),  Općinsko vijeće Odžak objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Komunalac d. o. o. Odžak.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480