Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo Javni poziv

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo Javni poziv

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima-Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM.

Općina Odžak je s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike potpisala Sporazum o suradnji na realiziranju programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima.
Prema navedenom Sporazumu Općina će zaprimati i provjeravati prijave zainteresiranih stranaka.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnosit će se u Šalter sali Općine Odžak, a pravo na prijavu imaju domaćinstva razvrstana u četiri kategorije.

Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekoj drugoj osnovi, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantirane mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko- invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
 
Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543 KM).

Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je da svi podnositelji prijave prilože sljedeću opću dokumentaciju:

  1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac.
  2. CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva/kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta.
  3. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) ovjerena od strane općinskog organa uprave.
  4. Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).
  5. Podnositelji prijave iz kategorije domaćinstava/kućanstava (Kategorija 4) u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem trebaju priložiti i dokaz o ovim činjenicama (smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja).

Sva navedena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Poveznice za preuzimanje:


Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize


Prijavni obrazac

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480