Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog Županije Posavske

Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog Županije Posavske

Na temelju točke III. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 10/23) Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske objavljuje Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje prijava u svrhu dodjele sredstava kao potpora sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava u svrhu dodjele sredstava kao potpora sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Županije Posavske.

Sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 20/22) u razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na poziciji „Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture“.

Namjena sredstava je sufinanciranje izgradnje nove i unapređenje postojeće infrastrukture u poduzetničkim zonama na području Županije Posavske.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave na području Županije Posavske. Jedinice lokalne samouprave koje nisu dostavile izvješće o realizaciji projekta i utrošku sredstava temeljem potpisanog ugovora iz 2022. godine nemaju pravo sudjelovanja u Javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijave na Javni poziv je 31. 10. 2023. godine, uzimajući i prijave s poštanskim pečatom najkasnije s navedenim datumom.

Dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva možete dobiti pozivom na broj telefona Ministarstva: 031 762 706 ili 031 717 081 ili upitom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv i pripadajući obrazac možete preuzeti na sljedećim poveznicama:


Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje prijava u svrhu dodjele sredstava kao potpora sufinanciranja projekta/projekata razvoja poduzetničke infrastrukture


Obrazac 1. Prijava na Javni poziv

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480