Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje objekata u funkciji poljoprivrede i kupovine poljoprivredne mehanizacije, opreme i uređaja za potrebe poljoprivrednog gospodarstva.

Pod pojmom poljoprivredno gospodarstvo podrazumijeva se  proizvodna jedinica ili grupa jedinica, koje čine proizvodnu cjelinu i s tehničkog i gospodarskog gledišta, koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivredno gospodarstvo se može baviti (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Poljoprivredno gospodarstvo može djelovati kao gospodarsko društvo, obrt ili zadruga, ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. (članak 3. (1) c). Zakona o poljoprivredi „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/07, 4/10, 27/12, 7/13 i 82/21).

Pod pojmom obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljem tekstu OPG) podrazumijeva se samostalna gospodarska i socijalna jedinica, temeljena na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. (članak 3. (1) d). Zakona o poljoprivredi „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/07, 4/10, 27/12, 7/13 i 82/21).

Novčana potpora je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima s područja Županije Posavske, upisanim u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) za sufinanciranje izgradnje objekata u funkciji poljoprivrede i kupovine poljoprivredne mehanizacije, opreme i uređaja za potrebe poljoprivrednog gospodarstva.

Minimalna prihvatljiva vrijednost ulaganja sa PDV-om je 2.000,00 KM za fizičke osobe i obrte, odnosno 4.000,00 KM za pravne osobe.

Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinanciranje izgradnje objekata u funkciji poljoprivrede i kupovine poljoprivredne mehanizacije, opreme i uređaja za potrebe poljoprivrednog gospodarstva, po ovom javnom pozivu je 200.000,00 KM.

Izgradnja objekata u funkciji poljoprivrede i kupovine poljoprivredne mehanizacije, opreme i uređaja za potrebe poljoprivrednog gospodarstva će se sufinancirati iznosom do 10% iznosa prihvatljivih troškova. Dodatni iznos potpore od 5% dodjeljuje se nositelju OPG-a, odnosno vlasniku obrta mlađem od 40 godina na dan objave javnog poziva i za žene nositeljice OPG-a, odnosno vlasnice obrta.

Maksimalni iznos potpore po podnesenoj prijavi ne može biti veći od 10.000,00 KM.

Poveznice za preuzimanje:Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480