Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Paole Cerueto za pedagošku 2023./2024. godinu

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Paole Cerueto za pedagošku 2023./2024. godinu

Temeljem članka 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08 i 10/16), članka 14. Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (broj 85.10-04-115/23 od 29. 5. 2023. godine), članka 18. Poslovnika o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paole Cerueto Odžak, broj: 8010-41/08 od 14. 10. 2008. godine i Odluke broj 8510-04-116/23 Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku 2022./ 2023. godinu.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480