Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak

Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak

Na temelju članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09), članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09), članka  4. Odluke Općinskog vijeća općine Odžak, broj: 01-01-300/22od 22.12.2022.godine, Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, broj: UP-I/08-03-20-7/23 od 15.2.2023. godine i članka 38. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj: 02/09), Općinska načelnica objavljuje


Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak.


Predmet javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta na području k.o. Donja Dubica, k.o. Donji Svilaj, k.o. Gornji Svilaj,  k.o. Novi Grad, k.o. Novo Selo i k.o. Odžak.

Zatvorene ponude podnose se predajom na protokol Općine Odžak ili preporučeno putem pošte na adresu:


Općina Odžak - Povjerenstvo za prikupljanje ponuda
Trg Bosne i Hercegovine
76 290 Odžak
s naznakom „ Prijava  za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta      
-NE OTVARAJ“Ponuditelji su dužni dostaviti ponude zaključno sa 11. 4. 2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Na kuverti je obvezno napisati osobne podatke ponuditelja, adresu i kontakt telefon.

Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za jednu ili više tabli/parcela.

Ponude pristigle poslije naprijed navedenog datuma i vremena neće se razmatrati te će se ponuditeljima vratiti neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održat će se 12. 4. 2023. godine  u 12:00 sati u zgradi Male vijećnice Odžak.

Otvaranju ponuda može prisustvovati ponuditelj osobno ili jedan predstavnik ponuditelja uz predodžbu ovlaštenja za zastupanje (punomoć).

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog poziva i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećom poveznicama:


Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480