EU4AGRI: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru potpore investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

EU4AGRI: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru potpore investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Projekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery objavili su Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru potpore investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnositelje prijava se isključivo odnose na mjeru potpore u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 5 milijuna KM, a sredstva potpore po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom).

Prijave se mogu podnijeti od 15. siječnja 2023. godine do 6. ožujka 2023. godine do 15 sati.

Javni poziv i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici:


Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru potpore investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480