EU4AGRI: Javni poziv za mjeru potpore investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

EU4AGRI: Javni poziv za mjeru potpore investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta EU4AGRI, koji financira Europska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru potpore investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 milijuna KM, a sredstva potpore po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanciranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere potpore mogu biti obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća.

Kroz ovaj javni poziv Europska unija podržat će poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji i jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promoviranje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnijeti od 23. 11. 2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 31. 1. 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje.  

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sustava dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je osigurao EU4AGRI projekt. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene tako neće biti uzete u razmatranje. 

Javni poziv možete preuzeti na sljedećoj poveznici:


Javni poziv za mjeru potpore investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480