Informacija o nacrtu rang liste korisnika subvencije na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija

Informacija o nacrtu rang liste korisnika subvencije na poziciji Grant za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i socijalnih kategorija

Na temelju Članka 12. stavak (3) Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 16/20, 6/22) i točke VI Javnog poziva za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, objavljenog dana 04.07.2022. godine, Ured za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe objavljuje prijedlog:

1. Nacrt rang liste korisnika subvencije koji su zadovoljili uvjete po „Javnom pozivu
za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji


2. Nacrt rang liste korisnika subvencije koji nisu zadovoljili uvjete po „Javnom pozivu
za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
NAPOMENA:

Podnositelji Prijava na „Javni poziv za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji“, mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Nacrta rang liste korisnika subvencije na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Neblagovremeni Prigovor neće se razmatrati.

Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

Ured za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe Vlade Županije Posavske
Trg b.b.
ODŽAK 76 290
sa naznakom na kuverti:

Prigovor po rezultatima „Javnog poziva za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja“

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480