Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata za 2022. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata za 2022. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere:


- Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
- Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
- Transfer za sport od značaja za Federaciju
- Transfer za mlade
- Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu


Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva:


https://fmks.gov.ba


Rok za dostavljanje prijava je 3. lipnja 2022. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480