Dječji vrtić Paole Cerueto: Javni natječaj za prijem djelatnika odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme

Dječji vrtić Paole Cerueto: Javni natječaj za prijem djelatnika odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paole Cerueto raspisuje Javni natječaj za prijem djelatnika odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme (obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine).

1. Odgojitelj/ica - pripravnik, na puno radno vrijeme - jedan izvršitelj.

Uvjeti:

- da ima visoku stručnu spremu zvanje profesor predškolskog odgoja ili prvostupnik predškolskog odgoja (240 ECTS bodova),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Ispis