Javni pozivi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni pozivi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio dva javna poziva.
Javni pozivi se odnose na poslodavce, te osoba sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem i profesionalnom rehabilitacijom.

Javni pozivi su otvoreni do 30. 9. 2020. godine.

Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa profesioanalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2020. godini

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2020. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Ispis   E-mail