Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u općinskom organu uprave Odžak

Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u općinskom organu uprave Odžak

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj ("Narodne novine Županije Posavske", broj 9/13, 11113. 2/14 i 6/17) i članka 33. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak", broj :02/06), Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u općinskom organu uprave Odžak

Namještenik - domar, 1 izvršitelj

Opis poslova radnog mjesta:


- skrbi o cjelokupnoj imovini u vlasništvu Općine,
- svakodnevno otključava i zaključava zgrade,
- obavlja poslove održavanja zgrada u vlasništvu općine, obavlja manje popravke i brine o redovnom održavanju, predlaže izvanredno održavanje,
- uređuje okoliš zgrade Općine,
- obavlja poslove oko: loženja, održavanja ispravnosti grijanih tijela, te održavanja ispravnosti rada kotlovnice,
- otklanja i popravlja kvarove manjeg opsega
- redovito vrši krečenje i moleraj unutarnjih zidova svih prostorija,
- obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svog rada.


Ispis   E-mail