Izvršen redovni inspekcijski nadzor deponije za smeće u Odžaku

Izvršen redovni inspekcijski nadzor deponije za smeće u Odžaku

Federalna inspektorica zaštite okoliša Maida Bešlagić izvršila je danas redovni inspekcijski nadzor deponije za smeće u Odžaku. Inspekcijski nadzor izvršen je u Uredu načelnice, a prisustvovali su općinska načelnica Nada Ćulap, predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić, načelnica Službe za Gospodarstvo i LER Radinka Dujak, viši samostalni referent za promet i turizam Ivo Filipović i komunalna inspektorica Nađa Ahmetović.

Nadzorom je utvrđeno da je po Odluci o prestanku korištenja privremene deponije za smeće u Odžaku prestalo korištenje iste, te je pomenutom Odlukom odabrana deponija Doboj za odlaganje komunalnog otpada.

Inspektorica nalaže subjektu nadzora da do 1. 5. 2022. godine dostavi dokaze o podnesenom zahtjevu obnovu okolinske dozvole za zatvaranje deponije, Ugovor s deponijom Doboj, podatke o broju uključenih domaćinstava u sustav odvožnje otpada, količini deponiranog otpada na deponiji i dokaz o registraciji u Informacijski sustav, dokaz o dostavljenim podacima u Registar zagađivača kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao i dokaz o imenovanju osobe za upravljanje otpadom.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480