Održana 4. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite

Održana 4. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite

Jučer je u Maloj sali za sastanke Općine održana 4. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite, na kojoj je razmatran sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa III. sjednice,
2. Izvješće o realizaciji zaključaka sa III. sjednice,
3. Plan o preventivnim mjerama i operativnom djelovanju radi zaštite od požara za vrijeme požarne sezone u 2022 godini na području općine Odžak,
4. Problematika popunjavanja jedinice opće namjene pri Službi civilne zaštite zbog nedostatka ljudstva – Informacija,                           
5. Tekuća pitanja.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480